Språkscreening BVC

Screeningmaterialet riktar sig till dig som arbetar med utvecklingsbedömningar och tester av barn inom Barnhälsovården från 4 veckor till 6 års ålder. Ingående beskrivningar av hur materialet används finns att hitta i Rikshandboken för Barnhälsovård.

Språkscreening

Materialet för språkscreening används för att upptäcka tidiga språkstörningar och framtida neuropsykiatriska svårigheter. Det är framtaget i nära samarbete med vårdutvecklare vid Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne i Malmö. Materialet följer de riktlinjer som är utvecklade av logopeden Carmela Miniscalco med hänsyn tagen till såväl material som storlek, form och färg.

Språkscreening 2,5-3 år ”Uppsalamodellen”

Denna språkscreening är en vidareutveckling av den ursprungliga 3-årsscreeningen som var framtagen av Monica Westerlunds. Screeningen har nu vidareutvecklats och validerats för både enspråkiga svensktalande och flerspråkiga barn vid 2,5 år med möjlighet till uppföljning vid 3 år. För bedömningsmaterial används bilder eftersom det hade visat sig att bilder gjorde det lättare för sjuksköterskor att hålla sig till en strukturerad bedömning enligt manualen utan större risk att dras in i en leksituation.

Språkfyran, 4 år

Språkfyran är ett screeningtest konstruerat för att användas under hälsobesöket vid 4 år på BVC. Testet är normerat för barn mellan 3;10 och 4;4 år. Både enspråkiga och flerspråkiga barn har ingått i normeringsarbetet. Språkfyran är utformad tillsammans med BVC-sjuksköterskor och avsedd att användas av BVC-sjuksköterskor. Syftet är att de barn som har störst behov av hjälp och stöd i sin språkliga utveckling ska kunna identifieras med en evidensbaserad, snabb och säker metod – och det redan på BVC. Screeningen ska visa om barnet har en ålderstypisk språkutveckling eller om vidare språkutredning ska rekommenderas.

BVC Påsen

BVC-PÅSEN är utvecklad av Lek & Lär i Ängelholm AB som senare köptes upp av Tento Medical AB. Materialet används framförallt vid bedömningar av barnets psykomotoriska utveckling. I vissa fall krävs material från våra språkscreeningväskor för att kunna genomföra kompletta bedömningar av den psykomotoriska utvecklingen.

Observera att materialet är framtaget som bedömningsmaterial, inte som enskilda leksaker då vissa produkter inte är godkända för barn under 3 år.

Vill du köpa våra produkter? Registrera dig här.

Screeningprodukter för barnhälsovård

BVC-påsen

BVC-PÅSEN utgör ett grundset med hjälpmedel som används vid bedömning av den psykomotoriska utvecklingen av barn i olika åldrar och stadier från 4 veckor till 4 år. BVC-PÅSEN används av Barnhälsovården och är framtagen efter de riktlinjer som anges i Rikshandboken för Barnhälsovård med hänsyn tagen till såväl material, storlek, färg och form.

Testmaterial för språkscreening 2½-år

Innehållet i denna väska är särskilt framtaget för att passa bedömningar som görs i samband med språkscreening vid 2½ års kontroll av barn efter de metoder som är utvecklade av Carmela Miniscalco och och Enheten för Logopedi & Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin.

Testmaterial för språkscreening 3-år

Innehållet i denna väska är särskilt framtaget för att passa uppföljning som görs i samband med språkscreening vid 3 års kontroll av barn efter de metoder som är utvecklade av Carmela Miniscalco och och Enheten för Logopedi & Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin.

Bilder till Språkscreening vid 2,5-3 år, Flerspråkig version

Materialet innehåller 8 bilder som används för bedömning av språkförståelse på flerspråkiga barns modersmål (finns för 13 språk). Den Flerspråkiga versionen är framtagen dels för att passa översättningar i andra språk än svenska och minska risken att omedvetet ge extra hjälpord, och dels för att minska inlärningseffekten i de fall barnets båda språk behöver screenas. Därför är det viktigt att bilder i den Flerspråkiga versionen enbart används vid bedömning av flerspråkiga barnens modersmål (ej bedömning på svenska).  

Bilder till Språkscreening vid 2,5-3 år, Enspråkig version

Materialet innehåller 8 bilder som används för bedömning av språkförståelse på svenska oavsett om barnet är enspråkigt eller flerspråkigt. Bilderna är framtagna som bedömningsmaterial knuten till uppgifter i respektive screeningversion. Dessa bilder ska användas för bedömning av språkutvecklingen på svenska.

Språkfyran beställa köpa

Språkfyran

Språkfyran är ett screeningtest konstruerat för att användas under hälsobesöket vid 4 år på BVC. Testet är normerat för barn mellan 3;10 och 4;4 år.

Språkfyran är utformad tillsammans med BVC-sjuksköterskor och avsedd att användas av BVC-sjuksköterskor. Syftet är att de barn som har störst behov av hjälp och stöd i sin språkliga utveckling ska kunna identifieras med en evidensbaserad, snabb och säker metod – och det redan på BVC.

24 träklossar med 2 plockbackar

Set med 24 träklossar samt två plockbackar. Används bland annat vid hörselscreening av små barn där barnet flyttar en kloss när hen hör en ton.

Pärlor på tråd – Pincettgrepp

Pärlor på tråd i röd tyllpåse. Pärlorna är trädda på ett ihopknutet plastsnöre och används vid 10-månaders kontrollen för att bedöma barnets psykomotoriska utveckling och pincettgrepp.

Material: Trä, giftfri färg samt hållbart plastsnöre.
Storlek: Träpärlorna har en diameter på 10 mm.

Materialet är en sammansättning av två olika produkter som var för sig är CE-märkta.
Produkten ska användas under uppseende av vuxen.

Stor och liten bil – Set om 2

En stor och en liten bil i set om två bilar. I samma färg och av samma märke/modell. Färgerna kan variera, dock ej inbördes. Det viktiga är att bilarna ser likadana ut, men skiljer sig i storlek.

Den stora bilen har öppningsbara dörrar. Båda bilarna har pull-back funktion och är tillverkade i metall, med vissa plastdetaljer.

Vid språkscreening används leksaker eftersom det oftast är lättare att locka till både samspel och kommunikation med hjälp av kända lekföremål.

Några av våra nöjda kunder